Welkom by die webtuiste van Bybel Skool.......                       

 Bybel Skool        

Table View - Kaapstad - Suid Afrika - Tel: 021 556 0146  of  Chris  074 240 6404

                                                        

Ons verkondig Jesus Christus

 

 

Drugs? sien webtuiste: www.thesouthafricanantidrugteam.org.za

 

 

Ons is nou al tien jaar aan die gang

 

Laat inskrywings word aanvaar maar studente 

moet dan uitstaande admin betaal

 

Hierdie is 120 studies oor drie jaar

 

 

Alle korrespondensie moet per e-pos gedoen word

ons aanvaar GEEN telefoniese oproepe. 

 

chris@bybelskool.org.za

 

                                                                                          

 

 Die volledige drie jaar in een pastorale kursus - 120 studies kan enige tyd van die jaar begin - geen tyd beperking - is ook beskikbaar 

eenmalig op rekenaar. Indien u belangstel stel stuur e-pos aan chrismengelsnr@vodamail.co.za vir verdere besonderhede

 

 

  In die gerief van u eie woning alles per e-pos weekliks korrespondensie
Eerste jaar sertifikaat, tweede jaar diploma en derde jaar pastorale diploma in u eie pas

 

 

Die kursus is gratis maar ons verwag van studente om 'n administrasie fooi van R50 eerste jaar, R75 tweede jaar, R100 derde jaar, per maand, voor-op te betaal,

  begin betaal eers nadat u 'n studente nommer ontvang het. 

         

                                                                                       

'CLICK' HERE FOR ENGLISH BIBLE SCHOOL WEBSITE

 

                                                                                                         

'click' hier vir Afrikaanse Bybel Studies

www.christenkerk.org.za

                

Alle studente hoef nie eksamen te skryf. Kursus kan gebruik word vir verryking.

1.  EERSTE JAAR, INTERNET KORRESPONDENSIE SERTIFIKAAT. S

Alle papiere en dokumente sal alleenlik per e-pos gestuur word, geen fisiese pos sal gedoen word. 

Vakke: 

1.  Studie 1 Bestaande Uit 10 Dele. Die Bybel - Ou Testament - Algemeen/ Oorsprong van die Bybel.
  Hoe om die Bybel te studeer/ Vertalings van die Bybel.
Die Boek Genesis/ Ou Testament Boeke/ Bybel - Tyd Tafel.
Wette van die Ou Testament/ Afdelings van die Ou Testament.

 

2.  Studie 2 Bestaande Uit 10 Dele. Die Bybel - Nuwe Testament - Algemeen/ Oorsprong van die Bybel. 
  Hoe om die Bybel te studeer/ Vertalings van die Bybel.
Die Evangelies/ Die Boek Handelinge/ Bybel - Tyd Tafel.
Genade van die Nuwe Testament/ Afdelings van die Nuwe Testament.

 

3.  Studie 3 Bestaande Uit  8 Dele. Evangelisasie 3/ Uitreiking 2/ Jeug uitreiking 3.  
 
4.  Studie 4 Bestaande Uit 4 Dele. Leering van die Bybel 2/ Leerstellings van die Bybel 2.
 
5.  Studie 5 Bestaande Uit 8 Dele. Bekering 1/ Omkering 1/ Wedergeboorte 1/ Waterdoop 2  
  Doping met die Heilige Gees 1/ Gawes van die Heilige Gees 2.

 

2.  TWEEDE JAAR, INTERNET KORRESPONDENSIE DIPLOMA . SD

Alle papiere en dokumente sal alleenlik per e-pos gestuur word, geen fisiese pos sal gedoen word. 

Vakke:

1.  Studie 6 Bestaande Uit 10 Dele. Huis sel 10. Ons behandel huis sel kursus - stap vir stap.

 

2.  Studie 7 Bestaande Uit 8 Dele.   Bybelstudie leering 4/ Preke leering 4. Hoe om 'n preek voor te berei.

 

3.  Studie 8 Bestaande Uit 8 Dele. Orde in die gemeente 8. Hoe om wanorde te bekamp.

 

4.  Studie 9 Bestaande Uit 10 Dele. Voor - huwelik berading 3/ Huweliks berading 4/ Jeug berading 3.

 

5.  Studie 10 Bestaande Uit 4 Dele. Plant 'n Kerk 2/ Bestuur God se Bediening 2.

3.  DERDE JAAR, INTERNET KORRESPONDENSIE PASTORALE DIPLOMA . SDP

Alle papiere en dokumente sal alleenlik per e-pos gestuur word, geen fisiese pos sal gedoen word. 

Vakke:

1.  Studie 11 Bestaande Uit 4 Dele. 4 x Stappe in Christen Wandel: Wat moet ek doen om gered te word, Hoe om Christen te word, Wat om te doen om nie terug te val, Hoe om Christen te bly.

 

2.  Studie 12 Bestaande Uit 10 Dele.   Gevorderde Bybel Studies: Wie is God?, Wie is Jesus?, Wie is Die Heilige Gees?, Wat is ware geloof? Gebed die asemhaling van die siel, Bekering en wedergeboorte, Uitverkiesing/Ewige bewaring, Die waterdoop, Die doping met die Heilige Gees, Wie is die Kerk?

 

3.  Studie 13 Bestaande Uit 10 Dele. Vals Kerke en Leerstellings en verdraaide Bybel vertalings

 

4.  Studie 14 Bestaande Uit 8 Dele.  Profesie en die eind tyd, Die wegraping, Die regterstoel van Christus, Die groot verdrukking, Die bruilofsmaal van die Lam, Armageddon, Die wederkoms van Jesus, Die millennium en die aarde verbrand met vuur en swael.

 

5.  Studie 15 Bestaande Uit 8 Dele.  Beplaning en voorsiening vir die bediening, Begin 'n huis kerk, Kerk plant 1, Kerk plant 2, Bestuur God se bediening 1, Bestuur God se bediening 2, Bestuursraad lede (diakens en ouderlinge) en area pastore, Kerk administrasie.

Ons beveel die Ou Afrikaanse vertaling van die Bybel aan.   

BYBELSKOOL TERMYN - FEBRUARIE tot NOVEMBER.  

Ons aanvaar nie laat inskrywings van dieselfde jaar na die 1 ste April van dieselfde jaar.

Groete.  

Chris Mengel Snr.

'Alle regte' word gereserveer deur webmeester, Chris Mengel Snr. 2016

                                                                                                                  

                                                                                                         HIERDIE BLADSY BO